آمیش های اوهایو از Covid رنج زیادی بردند ، اما هنوز واکسن ها فروش سختی دارند

[ad_1]