اختلال عملکرد نورون مهاری به عنوان یک مکانیسم قابل تعدیل از بیش تحریک پذیری ظاهر می شود

مطالعه‌ای که توسط محققان دانشگاه UT Southwestern انجام شد نشان می‌دهد که گروه کوچکی از سلول‌های مغزی مرتبط با یک مدار مسئول ایجاد تشنج‌های کل مغز در شکل نادری از صرع است که تحت تأثیر سطح قند خون قرار دارد. به گفته نویسندگان، این یافته که در Science Translational Medicine منتشر شده است، می تواند به درمان های جدیدی برای سایر اختلالات متابولیک در مغز منجر شود.

READ  آدامس حبابی Moschino Toy 2