امیدهای شهردار لس آنجلس موافق هستند که رسیدگی به بی خانمان ها بسیار مهم است اما در مورد چگونگی آن اختلاف نظر دارند