بایدن طرح جدیدی را برای مبارزه با کووید ارائه می دهد ، اما کارشناسان می گویند هنوز راهی برای پیش بینی وجود دارد

[ad_1]