تشخیص لخته های خون کمیاب یک پیروزی بود ، اما سیستم ایمنی واکسن ایالات متحده هنوز فاقد شکاف است