روزنامه‌نگاران درباره شکاف‌ها در سیستم مراقبت‌های بهداشتی و موانع در برابر شوک‌های تقویت‌کننده کووید بحث می‌کنند


12 فوریه 2022