رویکرد مداخله ای برای پیشگیری از بیماری های عفونی در آینده

تقریباً سه چهارم بیماری‌های عفونی نوظهور که انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بیماری مشترک انسان و دام هستند، یعنی از حیوانات وحشی و اهلی منشأ می‌گیرند. به گفته سازمان بهداشت جهانی، این بیماری‌های مشترک بین انسان و دام باعث یک میلیارد عفونت و میلیون‌ها مرگ می‌شوند که عمدتاً در کشورهای کم‌درآمد هستند.

در این قسمت از تمرکز علمی آفریقا، متوجه می‌شویم که چگونه دانشمندان از طریق کشاورزی با این موضوع مهم برخورد می‌کنند. برنارد بت در موسسه تحقیقات بین المللی دام در نایروبی، کنیا، ما را با مفهوم یک سلامت آشنا می کند – یک رویکرد مداخله ای که ارتباط افراد، حیوانات و گیاهان را تشخیص می دهد.

READ  از آنجایی که بیماری همه گیر کارکنان بیمارستان را فرسوده می کند، وان تاون برای تشکر کردن، خواربار عرضه می کند