نرخ بالای چاقی در ایالات جنوبی تهدید Covid را بزرگتر می کند