وب سایت انتصاب واکسن در کالیفرنیا دارای گلیچ است. تعجبی نداره؟