گوش کنید: بانک های کالیفرنیا رفتارهای جسورانه ای دارند: به مصرف کنندگان دارو بپردازید تا دیگر استفاده نکنند


ما سازمان ها را تشویق می کنیم تا مطالب ما را به صورت رایگان منتشر کنند. در اینجا آنچه ما می پرسیم:

شما باید ما را به عنوان ناشر اصلی ، با یک پیوند به سایت californiahealthline.org ما ، اعتبار دهید. در صورت امکان ، لطفاً نویسنده (های) اصلی و “California Healthline” را در خط زیر قرار دهید. لطفاً پیوندهای موجود در داستان را حفظ کنید.

توجه به این نکته ضروری است که همه چیز در californiahealthline.org برای بازنشر در دسترس نیست. اگر برچسب “همه حقوق محفوظ است” برچسب گذاری شود ، نمی توانیم مجوز انتشار مجدد آن مورد را بدهیم.

سوالی دارید؟ به ما اطلاع دهید.