دریافت نسخه پزشکی برای مرگ همچنان مشکل دارد حتی اگر صورتحساب کمک به مرگ به سرعت شتاب می گیرد

[ad_1]