بدون یک شبکه ایمنی همه گیر ، مهاجران ساکن ایالات متحده به طور غیرقانونی از بین می روند

[ad_1]