مقاله KHN “سلامتی چیست؟”: ​​سیاست دستورات واکسن

[ad_1]

ما سازمان ها را تشویق می کنیم مطالب ما را به صورت رایگان منتشر کنند. در اینجا چیزی است که ما می پرسیم:

شما باید ما را به عنوان ناشر اصلی ، با یک پیوند به سایت californiahealthline.org ما ، اعتبار دهید. در صورت امکان ، لطفاً نویسنده (های) اصلی و “California Healthline” را در خط زیر قرار دهید. لطفاً پیوندهای موجود در داستان را حفظ کنید.

توجه به این نکته ضروری است که همه چیز در californiahealthline.org برای بازنشر در دسترس نیست. اگر داستانی با برچسب “همه حقوق محفوظ است” ، نمی توانیم مجوز بازنشر آن مورد را بدهیم.

سوالی دارید؟ به ما اطلاع دهید.